Nasz zespół

Firma b&d Energie- und Umwelttechnik GmbH została założona w 2016 roku. Nasz zespół składa się z inżynierów doświadczonych w projektowaniu, wykonawstwie, doradztwie i zarządzaniu projektami technologii paliw stalych, energii geotermalnej, technologii środowiska, technologii energetycznej i technologii oczyszczania ścieków. Współpracując z ministerstwami federalnymi i przedstawicielami różnych gałęzi przemysłu inicjujemy, opracowujemy i kierujemy projektami pozwalającymi na optymalne funkcjonowanie instalacji i urządzeń. Nasza firma ma bardzo dobrze rozwiniętą sieć kontaktów z uczelniami, instytutami badawczymi oraz przemysłem w sektorze technologii energetycznej i technologii środowiska. W uzupełnieniu do naukowego i technicznego know-how posiadamy doświadczenie w zakresie procedury składania wniosków w sprawie projektów, w zakresie zarządzania projektami naukowymi oraz w zakresie skutecznej koordynacji, kontroli oraz optymalizacji badań naukowych.

Chętnie doradzimy w naszej głównej lokalizacji w Weimarze / Turyngia lub w naszym biurze w Bochum / Nadrenia Północna-Westfalia.