Nasz zespół

Firma b&d Energie- und Umwelttechnik GmbH została założona w 2016 roku. Nasz zespół składa się z inżynierów doświadczonych w projektowaniu, wykonawstwie, doradztwie i zarządzaniu projektami technologii paliw stalych, energii geotermalnej, technologii środowiska i technologii energetycznej. Współpracując z ministerstwami federalnymi i przedstawicielami różnych gałęzi przemysłu inicjujemy, opracowujemy i kierujemy projektami pozwalającymi na optymalne funkcjonowanie instalacji i urządzeń. Nasza firma ma bardzo dobrze rozwiniętą sieć kontaktów z uczelniami, instytutami badawczymi oraz przemysłem w sektorze technologii energetycznej i technologii środowiska. W uzupełnieniu do naukowego i technicznego know-how posiadamy doświadczenie w zakresie procedury składania wniosków w sprawie projektów, w zakresie zarządzania projektami naukowymi oraz w zakresie skutecznej koordynacji, kontroli oraz optymalizacji badań naukowych.

Dr.-Ing. Julia Behling

Dyrektor

Posiada wieloletnie doświadczenie jako inżynier technologii ochrony środowiska i energetyki na polu badawczo-naukowym. Od lat zajmuje się składaniem wniosków na uzyskanie krajowych funduszy badawczych. Obroniła tytuł doktora na Ruhr-Universität Bochum w dziedzinie spalania paliw stałych.